Kılıçdaroğlu: Bizim görevimiz devleti yeniden inşa etmektir

Kılıçdaroğlu: Bizim görevimiz devleti yeniden inşa etmektir

Sarayda oturanlara değil milletin arasında milleti düşünenlere ihtiyacımız var. Bizim görevimiz devleti
Ana Sayfa Gündem 24 Kasım 2021 95 Görüntüleme

Üniversiteden tepki çeken atama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversiteye personel daire başkanı olarak Eğitim Bir Sen 2 No’lu Eskişehir Şubesi’nin aktif başkanı Abdurrahman Yıldırım’ı atadı. Atamaya, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen’den tepki geldi.

Üniversiteden tepki çeken atama

Eskişehir’de ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından üniversitenin Personel Daire Başkanı olarak iktidara yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şubesi’nin başkanı Abdurrahman Yıldırım’ı ataması tepkilere neden oldu.

TEK BİR KİŞİ BULAMADIĞINIZ İÇİN Mİ ATADINIZ

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ESOGÜ’de yapılan atama sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile atamaya tepki gösterdi.

Geylan paylaşımında, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a sormak isterim: Sayın Rektör, Osmangazi Üniversitesi çalışanları içerisinde tek bir kişi bulamadığınız için mi; hem dışarıdan, hem de BİR sendika şube başkanını, hem de Personel Daire Başkanı olarak atadınız?” ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMA BARIŞINI BOZACAK

ESOGÜ’de yapılan atamaya bir tepkide Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan’dan geldi.

Alkan, yapılan atamanın ESOGÜ’de çalışma barışını bozacağını belirterek, “ESOGÜ Personel Daire Başkanlığına, tartışma yaratacak şekilde Eğitim Bir Sen Şube Başkanının atanması çalışma barışını bozacaktır. Bu siyasal bir projenin yansımasıdır. Yaşanılacak her olumsuzluk ESOGÜ yönetiminin karnesine yazacaktır. Eskişehir kamuoyunun vicdanını zedeleyecek bu karar tekrar gözden geçirilmelidir. ESOGÜ Eğitim Bir Sen Başkanı için bir kariyer ve ikbal basamağı olmamalıdır. Demokratik bir üniversite Türkiye’nin acil ihtiyacıdır” dedi.

MAKAMLAR, NEMALANMA YERLERİ DEĞİLDİR

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Bahadır Ayas, kurum dışı yapılan atamalara tepki gösterdi.

Son yıllarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan, teamülleri ve kurum çalışanlarının beklentilerini hiçe sayan atamalardan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin de nasibini aldığını belirten Ayas, şu ifadeleri kullandı:

* Son yaşanan olayda ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinden devşirilen iki yüksek memur ataması ile gündem olmuştur.

* Kurum kültürü oturmuş ve bürokratik hafızası olan, sahasında uzmanlaşmış ve verilecek görevleri layıkıyla yapıp liyakatini gösterecek çok sayıda personeli olan ESOGÜ’ye yapılan bu dış atamaların, kuruma yıllarını vermiş ve rüştünü ispatlamış personelin gönlünü yaraladığını ve kuruma olan aidiyet duygularını zedelediğini görmekteyiz.

* Toplumların gelişimi açısından büyük bir sorumluluğu üstlenen üniversitelerin; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet uygulamaları sorumlulukları bulunmaktadır.

* Bunların yerine getirilmesi ise büyük bir özveri ve bilinç ile çalışan personelin kurumsal yapıya katkılarına bağlıdır.

* Çalışanların, kurumsal yapıya katkılarının sadece emek ve iş gücü yolu ile sağlanmadığı da aşikârdır.

* Şüphesiz ki her çalışan uzmanlığı ölçüsünde verdiği hizmetin ötesinde, kurum hafızası ve kültürü açısından bir değerdir.

* Bu bakımdan kamu kurumlarına özellikle yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalarda, kurumsal hafızanın devamlılığı ve kurum kültürünün yaygınlaşması açısından, kurum içerisinden liyakate dayalı ve görevde yükselme kriterlerinin işletilmesi çok önemlidir.

* Unutulmamalıdır ki binlerce yıllık tarihi ile vücut bulmuş Türk devletinin makamları kimi şahsiyetler için birer makam ve nemalanma yerleri değil, Türk milletine hizmet etmek için yüzyıllarca tecrübe ile bina edilmiş müesseselerdir.

* Kurum dışı atamalar, bu müesseselerin kurumsal hafızasına ve kültürüne zarar vermektedir.

ATAMALARA KARŞI ÇIKIP AÇIKLAMA YAPTI, KENDİSİ ATANDI

ESOGÜ Personel Daire Başkanı olarak atanan Abdurrahman Yıldırım, geçtiğimiz Ocak ayında Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne yapılan atamalara tepki göstermişti.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube Başkanı olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde açıklama yapan Abdurrahman Yıldırım, üniversite yaşanan hülle yoluyla atamalara ilişkin olarak suç duyurusunda bulunacaklarını, hülle yoluyla gerçekleştirilen atamaları da mahkemeye taşıyacaklarını söylemişti.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan; üniversitemizin çalışma huzurunu bozan hülle yoluyla atamalar, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.

* Kurumumuza yıllarını vermiş, liyakat ve ehliyet sahibi personelimiz bir kenara itilmekte ve görmezden gelinmektedir.

* Bu atamalar; adalet, liyakat ve hakkaniyetten uzaktır. Bilindiği üzere; şube müdürü, şef, hukuk müşaviri, başhemşire, çözümleyici vb. kadrolar ‘Görevde Yükselme Sınavı’na tabidir.

* Mühendis, avukat, istatistikçi, uçak kontrol makinisti vb. kadrolar da ‘Unvan Değişikliği Sınavı’na tabidir.

* Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, kamuda “Hülle Yoluyla Atama’ denilen, kendilerine yakın gördükleri personeli fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterliklerine veya özel kalem müdürlüğüne atadıktan sonra, atama tarihlerinden çok kısa bir zaman sonra yine sınavsız olarak ‘şube müdürlüğü’, ‘istatistikçi’ gibi kadrolara indirip atama yapmıştır.

* Bu atamaların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalar için yönetmelikte gerekli görülen ve uyulması gereken sınav şartını bertaraf etmek amacıyla yapıldığı aşikardır.

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp